Jag är så lätt att lura.

Jag är så lätt att lura.